סוגרים חברה?
קראו את המדריך הבא

מדריך לסגירת חברה

בנוסף לפעולות מול הרשויות המס: מע"מ, מס הכנסה​ (ובמידה ולחברה יש תיק ניכויים להודיע על סגירת תיק הניכויים) על מנת לסגור חברה, יש לבצע הליכים של פירוק וחיסול בהתאם להוראות פקודת החברות וחוק החברות.
תהליך פירוק חברה מביא לסיום קיומה של החברה ופעילותה השוטפת.

החוק בישראל מכיר בשלושה סוגים של הליכי פירוק חברות:

פירוק ע"י בית המשפט

בקשה לפירוק חברה על-ידי בית משפט יכולה להיות מוגשת בידי מספר גורמים...

קרא עוד

פירוק חברה מרצון

פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק ומשהתחיל הפירוק תחדל...

קרא עוד

פירוק בפיקוח בית המשפט

במקרה בו חברה החליטה להתפרק מרצון, רשאי בית המשפט ליתן צו...

קרא עוד